UPCOMMING EVENT – JUNE 3, 2018

WHO WE ARE

Started in early 2014, Digital Marketing Agency (DMA) is the community of more than 40.000 digital marketing professionals who are interested to champion deeper consumer engagement and business value through the innovative and responsible use of digital marketing.

Our members connect at regular events that inspire creativity, innovation, responsible marketing and more. We give the industry best-practice guidelines, legal updates and a code that puts the customer at the heart. By sharing our knowledge, together, we’ll make it vibrant.

JOIN WITH US

DIGITAL MARKETING AGENCY COMMUNITY

Community of more than 46.000+ digital marketing professionals

DMA NETWORK FOR BUSINESS

Seeking Partnership with agencies, posting job & enjoy digital marketing industry’s events

DIGITAL PLAYER EXCHANGE 

Private +1000 USD jobs  for job seekers & reaching out top digital marketers in Vietnam

DMA PARTNERS & SPONSORS

DIGITAL MARKETING BLOG

Marketing Innovation – Nông dân Thành phố trồng rau sạch 4.0

Trong 4P, để bắt đầu, người ta luôn luôn phải đi từ Product/Sản phẩm để đổi mới, cải tạo và nâng cấp (vật lý, tính năng ...) – đó là Product Innovation. Tuy vậy, chỉ cải tiến sản phẩm nhiều khi là chưa đủ, người ta quan tâm đến một khái niệm rộng hơn - Marketing...

read more

NGHỈ ĐI, TRỪ TEAM CỦA MÌNH

Tâm sự của co-founder một agency, cũng là một cô gái nhỏ bé dễ thương, tin rằng vũ trụ sẽ đáp lời bạn ấy -)) Trang Quỳnh Nguyễn Thiệt sự thì suy nghĩ này rất phổ biến, bạn ấy đã vượt qua và nếu bạn học được điều gì đó giữa những dòng chữ, bên ngoài những dòng chữ như...

read more

Reach Us

Fill out the form to contact us about sponsoring and exhibiting opportunities at DMA.

e: [email protected]

w: nextdigital.us

Leave A Message