WHO WE ARE

The digital marketing professionals community

Started in early 2014, Digital Marketing Agency (DMA) is the community of more than 60.000 digital marketing professionals who are interested to champion deeper consumer engagement and business value through the innovative and responsible use of digital marketing.

Our members connect at regular events that inspire creativity, innovation, responsible marketing and more. We give the industry best-practice guidelines, legal updates and a code that puts the customer at the heart. By sharing our knowledge, together, we’ll make it vibrant.

JOIN WITH US

DIGITAL MARKETING AGENCY COMMUNITY

Community of more than 60.000+ digital marketing professionals where you share & can be shared informative knowledge

DMA NETWORK FOR BUSINESS

Seeking Partnership with agencies, posting job & enjoy digital marketing industry’s events

DMA PARTNERS & SPONSORS

DMA NETWORK FOR BUSINESS

Seeking Partnership with agencies, posting job & enjoy digital marketing industry’s events

Find digital agencies?

Discover and connect with great digital partners including creative, digital media agencies, production firms from +60k DMA members’s employers.

Job Board

Posting & finding your dream digital marketing jobs of all levels.

Digital Marketing Event

Promote digital marketing events and reach out over 60.000 digital marketers

DIGITAL MARKETING MAGAZINE

Marketing Automation Trend Report for Agency

Báo cáo được nghiên cứu trên 80 doanh nghiệp và 88 agencies để giải đáp việc ứng dụng Marketing Automation trong việc tăng trưởng cho Agency ra sao: 1. Mục tiêu của doanh nghiệp / agency khi sử dụng các giải pháp Marketing Automation
2. Khó khăn mà họ đối mặt 3. Giải pháp tốt nhất với các khó khăn này

Vietnam Mobile Day 2018 (VMD18) Recap

Tại sự kiện những xu hướng công nghệ mới nhất được cập nhật, những số liệu mới nhất được công bố và rất nhiều vấn đề công nghệ được quan tâm hiện nay được đem ra chia sẻ bởi các chuyên gia đầu ngành. Cùng điểm qua một số sự kiện đáng chú ý tại VMD18 vừa qua.

As a Marketer, What Do You See As The Future of Digital Marketing?