INFLUENCER MARKETING TẠI VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP

Các nhà cung cấp về dịch vụ này tại Việt Nam, là các đối tác tài trợ cho DMA Việt Nam và được ADMIN TEAM đánh giá là phù hợp, chất lượng.

01

Nhà cung cấp đăng ký

Đăng ký trực tuyến tại đây

02

DMA Council đánh giá

DMA Concil gồm 10+ thành viên sẽ đánh giá về nhà cung cấp. Với các nhà cung cấp có quan hệ lợi ích với thành viên của hội đồng, thành viên đó sẽ không đánh giá.

03

Nhà cung cấp xuất hiện tại danh sách này

Với các nhà cung cấp được đánh giá phù hợp sẽ được cập nhật vào danh sách.

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP

Our Blog

Corporate social responsibility (CSR) trong kỷ nguyên số

CSR là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương xã hội nói chung.

Quy định DMA Business Group

Đây là quy định của group được tạo ra nhằm kết nối các member DMA trong công việc như tìm kiếm có hội việc làm, tìm kiếm đối tác

Visit Us

1235 Divi Ave

San Francisco, CA 93132

Open Hours

M-F: 8am – 6pm

S & S: closed