INFLUENCER MARKETING TẠI VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP

Các nhà cung cấp về dịch vụ này tại Việt Nam, là các đối tác tài trợ cho DMA Việt Nam và được ADMIN TEAM đánh giá là phù hợp, chất lượng.

01

Nhà cung cấp đăng ký

Đăng ký trực tuyến tại đây

02

DMA Council đánh giá

DMA Concil gồm 10+ thành viên sẽ đánh giá về nhà cung cấp. Với các nhà cung cấp có quan hệ lợi ích với thành viên của hội đồng, thành viên đó sẽ không đánh giá.

03

Nhà cung cấp xuất hiện tại danh sách này

Với các nhà cung cấp được đánh giá phù hợp sẽ được cập nhật vào danh sách.

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP

Our Blog

Quy tắc ứng xử của DMA

Quy tắc ứng xử của DMA

10 Quy tắc ứng xử của DMADMA khá tự do trong việc post bài, tranh luận về các đề tài, thể hiện quan điểm riêng.  Quy tắc ứng xử sẽ giúp chúng ta văn minh hơn trong tranh luận và các thành viên được tôn trọng hơn. Các quy tắc dưới đây được tham khảo từ Wikipedia 1. Hãy...

Corporate social responsibility (CSR) trong kỷ nguyên số

Corporate social responsibility (CSR) trong kỷ nguyên số

CSR là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương xã hội nói chung.

Visit Us

1235 Divi Ave

San Francisco, CA 93132

Open Hours

M-F: 8am – 6pm

S & S: closed