Corporate social responsibility (CSR)

trong kỷ nguyên số

CSR là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương xã hội nói chung. CSR được coi là một yếu tố quan trọng như những yếu tố truyền thống khác như chi phí, chất lượng

Sau hàng loạt các vụ lùm xùm như Vedan hủy hoại môi trường sông Thị Vải; vụ sử dụng nguyên liệu hết hạn của Tân Hiệp Phát, hay vụ Formosa xả thải làm cá chết hàng loạt, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội hay CSR đang càng ngày càng được chú ý hơn tại môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Trong ngắn hạn, các chương trình CSR  giúp doanh nghiệp bảo vệ danh tiếng và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong những lợi ích nhất định nhờ hoạt đồng CSR đó là doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh truyền thông đại chúng để thông báo cho cộng đồng và các bên hữu quan biết được những hoạt động CSR của mình. Đây là công cụ hữu hiệu để cho những người làm PR phát triển thương hiệu và gia tăng tình cảm của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm của công ty.

Nhìn chung, các doanh nghiệp có thể tham gia vào CSR cho các mục đích chiến lược hoặc đạo đức. Từ góc độ chiến lược, mục tiêu là tăng lợi nhuận dài hạn và niềm tin của cổ đông thông qua quan hệ công chúng tích cực và các tiêu chuẩn đạo đức cao để giảm rủi ro kinh doanh và pháp lý bằng cách chịu trách nhiệm về các hành động của công ty. Chiến lược CSR khuyến khích công ty tạo ra tác động tích cực đến môi trường và các bên liên quan bao gồm người tiêu dùng, nhân viên, nhà đầu tư, cộng đồng và những người khác. Từ góc độ đạo đức, một số doanh nghiệp sẽ áp dụng các chính sách và thực tiễn CSR vì niềm tin đạo đức của quản lý cấp cao. Ví dụ, một CEO có thể tin rằng việc gây hại cho môi trường là phản cảm về mặt đạo đức.

Mặc dù vậy, làm thế nào để phát triển các chương CSR là một câu hỏi lớn. Mạng lưới CSR Universal tự hào đã tạo ra nền tảng dựa trên cộng đồng này để trao quyền cho các cá nhân, tổ chức dân sự, trường học và nhóm doanh nghiệp để quảng bá các dự án, chiến dịch của họ và chia sẻ quan điểm của họ và những câu chuyện có khả năng thay đổi cuộc sống.

Sau một năm ra mắt thư viện số CSR Library về các điển cứu CSR toàn cầu, ngày 18/01 này CSR Universal sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên tại Việt Nam về các vấn đề xoay quanh CSR nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn về CSR, làm đúng hơn và hơn hết cùng tiến đến phát triển bền vững thông qua những chia sẻ từ các doanh nghiệp quốc tế và trong nước có lịch sự phát triển lâu dài tại thị trường.

Chắc chắn đây luôn là mối quan tâm của các nhà lãnh đạo, các anh chị làm CSR cũng như tất cả các anh chị đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp đến với cộng đồng và xã hội.

DMA – Media Partner with CSR – Miễn phí 100% với DMA Leaders.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Miễn phí 100% với DMA Leaders.

Thông tin tham khảo: anphabewikipedia