Một thống kê trên DMA chỉ ra, Google Docs được thành viên xem là cách quản lý khách hàng phổ biến nhất, vượt trên cả các CRM chuyên nghiệp.