Close

Digital Marketing Tools

We’ve set out to put together a solid list of tools that we think other digital marketer can use to scale their own growth.

Thay vì liệt kê tất cả các công cụ trên thị trường, chúng tôi quyết định giới thiệu các sản phẩm, nhà cung cấp mà chúng tôi đã, đang sử dụng mà chúng tôi tin tưởng.

The DMA Picks Team

The DMA Picks team writes about stuff we think you'll like. DMA has affiliate partnerships, so we may get a share of the revenue from your purchase.

ANALYTICS

Google Analytics

Adobe Analytics

Được Forrester đánh giá là tốt nhất trong nhóm các công cụ đo lường hiện nay.

Công cụ đo lường phổ biến nhất Việt Nam. Đây là công cụ tôi đánh giá tốt nhất trong danh sách các công cụ đo lường miễn phí.

Mobile

Đây là các nhà cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam chúng tôi có thông tin. Đây cũng là các đối tác đã tài trợ cho sự kiện của DMA thời gian qua! 


Bấm để xem giới thiệu giải pháp và liên hệ của công ty tương ứng. 

UX

DOMAIN

STATICS WEBSITE

EMAIL MARKETING

HOSTING